Humán papillomavírus onkoproteinek transzformációs útjai. Karcinogének

Humán papillomavírus onkoproteinek.

A papillomavírusok és a polyomavírusok közötti lényeges strukturális víruskapszid átmérője, DNS hossza és genetikai jelentős DNS homológia hiánya, transzkripció iránya, stb különbségek miatt azonban a Nemzetközi Vírustaxonómiai Bizottság International Committee on the Taxonomy of Viruses; ICTV a papillomavírusok humán papillomavírus onkoproteinek önálló Papillomaviridae családot hozott létre [29].

A család általános morfológiai jellemzői: 1. Humán papillomavírus e6 e7 mrna nem rendelkeznek. A papillomavírusokat — a gazdaszervezet szempontjából — kifejezett fajspecificitás jellemzi, elsősorban magasabb rendű gerinceseket emlősök, madarak betegítenek meg.

Betekintés: Major Tamás - Humán papillomavírus DNS vizsgálata fej-nyaki epithelialis tumorokban

A fajspecificitás elnevezésükben is megjelenik: pl. Cellularis tropizmusmuk is kifejezett, produktív fertőzést a bőr és a nyálkahártyák többrétegű laphámjában hoznak létre epitheliotropizmus [57]. A papillomavírusoknak ben — teljesen szekvenált genommal rendelkező — genotípusát ismerték. Klinikai vizsgálatok a Anogenital Human Papillomavirus Infection Filogenetikai klasszifikációjuk az ICTV ajánlása szerint, a genom legkonzervatívabb régiójában L1 ORF a nukleotid szekvencia összehasonlítása alapján történik nemzetségekbe genusegy nemzetségen belül fajokba speciesegy fajon belül típusokba, egy típuson belül altípusokra és egy altípuson belül variánsokra.

Már itt érdemes megemlíteni a HPV típusok epidemiológiai klasszifikációját. A genitalis tractusban mintegy 40 HPV típus okoz infekciót: a cervix carcinomában a malignus betegségben nem szenvedő kontrollokhoz képest lényegesen gyakrabban detektált típusokat magas onkogén kockázatú high-riska carcinomákban és a kontrollokban azonos prevalenciájú típusokat alacsony onkogén kockázatú low-risk típusoknak nevezzük [56].

Az epidemiológai klasszifikációt az 1. A HPV típusok epidemiológiai klasszifikációja. Molecular epidemiology of human papillomavirus. J Formos Med Assoc ; A vírusgenom és fejrák okai általa kódolt proteinek funkciója A vírusgenom döntő többségét fehérjekódoló génszakaszok nyitott leolvasási keretek, open reading frame; ORF alkotják humán papillomavírus onkoproteinek.

A kettős immunfestésű citológia jelentősége a méhnyakrák rizikójának becslésében Ezeket két csoportba soroljuk aszerint, hogy expressziójuk a vírus életciklusának korai early; E vagy késői late; L fázisában történik-e.

Klinikai vizsgálatok a Anogenital Human Papillomavirus Infection

Humán papillomavírus onkoproteinek E régió mintegy bp, az L régió bp hosszú. Van a genomnak egy kb. Az alábbiakban az E és L proteinek funkcióit ismertetem, az ezekkel kapcsolatos ismereteink nagy része BPV vagy HPV típusokon végzett in vitro kísérleteken alapul. DNS-kötő Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

humán papillomavírus onkoproteinek

Ezt a kapcsolatot — az origóhoz közeli saját Humán papillomavírus onkoproteinek rendelkező - E2 protein stabilizálja [81]. Az utóbbi interakció azért különösen fontos, mert a papillomavírusok nem rendelkeznek saját DNS-polimerázzal. Az E1 prote7 innek az S-fázis-specifikus ciklin E-Cdk2 komplexhez történő kötődése felel a PV genom sejtciklus-függő replikációjáért [25]. A több mint aminosavból álló teljes hosszúságú E2 protein egy szekvencia-specifikus DNS-kötő doménből és az N-terminális végén egy transzaktivátor és E1-kötő funkcióval rendelkező doménből áll.

A PV genomban lévő kötőhelyeinek lokalizációja határozza meg azt, hogy — azokhoz kötődve — a transzkripció során aktivátorként vagy represszorként viselkedik. A represszor funkcióra jó humán papillomavírus onkoproteinek a HPV 16 és 18 korai promotereinek közelébe történő kötődése és ezáltal a később részletezendő E6 és E7 proteinek transzkripciójának gátlása [12, 24]. Az E1 proteinnel átmeneti komplexet képezve a replikáció iniciációjában játszik az emberi papillomavírus jelei.

A mitózis telofázisa során részt vesz a PV plazmidnak a cellularis kromoszómákhoz paraziták kezelése orenburgban, ezáltal elősegíti a vírusgenom bejutását az utódsejtek magvába. Utóbbi funkció a vírusgenom fenntartása maintenance szempontjából fontos [10]. Citácie za rok Az E4 protein — bár ORF-je a korai régióban van — a produktív vírusinfekció késői fázisában, az epithelium felső, differenciált rétegeiben detektálható.

Vélhetően a virion sejtből történő kijutásában játszik szerepet a cytokeratin hálózat gyomorrák előfordulása révén []. Az alábbiakban ismertetett E5, E6 és E7 proteinek — a magas onkogén kockázatú típusok esetén - transzformáló hatásúak. Az E5 protein primer célpontja BPV 1 esetében a thrombocyta eredetű növekedési faktor platelet derived growth factor; PDGF β receptor aktiválása, fibropapillomákban vélhetően ez felel a dermalis fibroblastok transzformációjáért [56].

Human Papilloma Virus - HPV - Structure -Transmission- Symptoms - Treatment - Biology - ThiNK VISION

A mintegy aminosavból álló HPV E6 onkoprotein — magas és alacsony onkogén kockázatú típusok esetén egyaránt — transzkripció-aktiváló hatással rendelkezik.

A magas onkogén kockázatú típusok esetén észlelt transzformáló hatását azonban elsősorban a p53 tumorszupresszor protein gátlása révén fejti ki.

A p53 protein egy szekvencia-specifikus transzkripciós aktivátor, mely a humán papillomavírus e6 e7 mrna és citotoxikus ingerekre adott sejtválasz szabályozásában játszik kulcsszerepet.

A kettős immunfestésű citológia jelentősége a méhnyakrák rizikójának becslésében

A sejtciklusban a G1-S fázis átmenetet a p21 ciklindependens kináz inhibitor transzkripciójának fokozása révén gátolja. A sejtciklus gátlása teszi 8 lehetővé a DNS károsodást javító mechanizmusok hatékony működését. A p53 protein — másfelől — az apoptózisban szerepet játszó gének transzkripcióját fokozza []. Humán papillomavírus onkoproteinek sejtkárosító ingerekre adott végeredmény így a sejtciklus gátlása vagy apoptózis lehet. A magas onkogén kockázatú HPV típusok E6 proteinje ubiquitin-függő proteolízis révén a p53 protein szintjének gyors csökkenését eredményezi [].

Hivatkozások évente Az E6 protein azonban pindependens transzformáló hatással is rendelkezik.

  • Humán papillomavírus 6 és a rekurrens légúti papillomatosis kapcsolata - CORE
  • Big Blue mouse teszt[ szerkesztés ] in vivo Karcinogenitási tesztek[ szerkesztés ] Ezek olyan állatkísérletek vagy tenyésztett sejteken végzett kísérletek, amelyekben azt tesztelik, hogy a tesztvegyület tartós adagolása ill.
  • Klinikai vizsgálatok a Anogenital Human Papillomavirus Infection Humán papillomavírus e6 e7 mrna A humán papillomavírus szerkezete, genomi felépítése, fehérjék funkciói A humán papillomavírusok osztályozása és patogenitása A humán survivin fehérje A HPV 16 onkoproteinek és a survivin kapcsolata A humán papillomavírus 16 onkoproteinjeinek hatása a survivin gén expressziójára I.
  • Humán papillómavírus (HPV) vizsgálat | Lab Tests Online-HU, Humán papillomavírus e6 e7 mrna
  • Hpv impfung ja oder nein

Az utóbbi években számos cellularis target molekuláját írták le, ezek funkciója részben még ismeretlen [57]. Az alacsony onkogén kockázatú típusok E6 proteinje nem fokozza a p53 protein degradációját, azonban szelektíven befolyásolja annak egyes specifikus — a fertőzött sejtek proliferációját gátló vagy apoptosist indukáló — funkcióit.

Az alacsony onkogén kockázatú E6 protein is csökkenti a sejtciklus regulációjában fontos p21 ciklin-dependens kináz inhibitor expresszióját [36]. A pRB protein aktív, hipofoszforilált formájában az E2F cellularis transzkripciós aktivátor proteinnel képez represszor komplexet, ezáltal gátolja a sejtciklus G1-S fázisának átmenetét.

A humán papillomavírus e6 e7 mrna onkogén kockázatú HPV típusok E7 proteinje a pRB hipofoszforilált formájával képez komplexet, elősegítve annak Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!

Humán papillomavírus 6 és a rekurrens légúti papillomatosis kapcsolata

Az E7 protein további cellularis targetekhez is kötődik, ezek közül — az ugyancsak a sejtciklus szabályozásában szerepet játszó — p21ciklin-dependens kináz inhibitorra kifejtett gátló azaz ezen az úton is a sejtciklust aktiváló hatását emelem ki [45]. Duplicitné citácie A késői proteinek expressziója csak produktív vírusinfekció esetén észlelhető.

Az 55 kD L1 a humán papillomavírus e6 e7 mrna kapszid protein, ennek 72 pentamerje alkotja a kapszidot. A papillomavírusok immundomináns neutralizáló epitópjai ezen a fehérjén helyezkednek el. A 70 kD L2 protein az L1 pentamerek egy részéhez kapcsolódva a vírusgenom enkapszidációjában játszik szerepet [74].

humán papillomavírus onkoproteinek

A papillomavírusok életciklusa Produktív infekció. A papillomavírusok életciklusa igen szorosan kötődik a többrétegű laphám sejtjeinek differenciálódási folyamatához. A virion humán papillomavírus onkoproteinek akár mikroszkopikus méretű hámsérüléseken át — a stratum basale mitoticus aktivitással rendelkező hámsejteit fertőzi. Ezen sejtekbe vélhetően nem hámspecifikus felszíni receptorokhoz kötődve jut be a vírus.

A sejtmagba kerülő és fehérjeburkától megszabaduló dekapszidáció virális DNS genomja előbb kis kópiaszámban amplifikálódik. A kópiaszám több sejtgeneráción át relative állandó marad. A nagyszámú kópiát eredményező vegetatív DNS replikáció csak a terminálisan differenciált hámsejtekben észlelhető, az ezt aktiváló faktorok jórészt ismeretlenek [57]. A replikációhoz hasonlóan az E és L ORF-ek transzkripciója is a hámsejtek differenciálódásával szinkron történik.

A survivin fehérje az apoptózis gátlása mellett a sejtosztódás szabályozásában is részt vesz. A mélyebb basalis és humán papillomavírus onkoproteinek hámrétegekben csak korai ORF-ek transzkriptjeit írták le a szövettani metszetekben a megfelelő mRNS-sel komplementer próbát alkalmazó ISH in situ hibridizáció során. A strukturális proteineket kódoló L gének expressziója csak a stratum spinosum felső részétől a felszínig detektálható [9].

Érett virionok a stratum granulosum többrétegű elszarusodó laphám esetén és a humán papillomavírus e6 e7 mrna planocellulare területén láthatók, kiszabadulásuk a sejtből a hámfelszínen történik. A virion kiszáradásra rezisztens, fertőzőképességét a külvilágban hosszú ideig megőrzi [57]. Látens és szubklinikai HPV infekció. Tartalom ajánló A látens HPV fertőzés legszembetűnőbb példáját azonban a recidiv respiratoricus papillomatosis adja: a remisszióban lévő beteg szövettanilag ép légúti nyálkahártyáiban perzisztáló vírus DNS az akár évekkel későbbi recidiva forrása lehet [].

A vírusgenom fizikai állapota Az intakt, cirkuláris, extrakromoszómális vírusgenomot episzómálisnak nevezzük, okozhat-e rákot a hpv a méheltávolítás után struktúráját a korábbiakban részleteztem 1. Az episzómális vírusgenom elsősorban a HPV-asszociált benignus humán papillomavírus onkoproteinek és nyálkahártya laesiók, továbbá az enyhe cervicalis dysplasiák jellegzetessége.

A humán papillomavírus szerkezete, genomi felépítése, fehérjék funkciói A humán papillomavírusok osztályozása és patogenitása A súlyos dysplasiák és az invazív carcinomák többségében a vírusgenom felhasad és a gazdasejt kromoszómális DNS-ébe integrálódik [74]. A felhasadás döntően az E1 vagy az E2 ORF területén történik, az integráció során hosszabb-rövidebb génszakaszok deléciója következhet be [].

Az integráció következménye az E1 és E2 proteinek expressziójának és így az E6 és E7 gének transzkripciós regulációjának a megszűnése [8, ]. A vírusgenom integrációja a gazdasejt DNS-ének transzkripcionálisan aktív, nem specifikus helyein történik, és általában az E6 és E7 gének fokozott expressziójával, mRNS-ük fokozott stabilitásával jár [58]. A bizonyos protonkogének c-myc, jun-B közelébe történő integráció azok fokozott expresszióját okozhatja [21, 39].

humán papillomavírus onkoproteinek

Az integráció tehát — bár nem abszolút feltétele a carcinogenesisnek — annak több női hólyagrák is része lehet. A humán papillomavírusok mint tumorvírusok A humán papillomavírusok — szigorú epitheliotropismusuknak megfelelően — az emberi szervezet bőrének és Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! A nyálkahártyák legfontosabb HPV-asszociált betegségeit a 2. Molecular epidemiology of humán papillomavírus. A HPV cervicalis carcinogenesisben betöltött szerepét az alábbi érvek támasztják alá.

Humán papillomavírus onkoproteinek transzformációs útjai. Karcinogének

Molekuláris epidemiológai érvek. Az invazív carcinoma kialakulását a cervix humán papillomavírus e6 e7 mrna zónájában előbb asymptomaticus HPV fertőzés, majd ún.

Utóbbit a citológiai Bethesda-rendszer szerint alacsony fokú lowgrade; L-SIL, szövettani megfelelője a condyloma és enyhe dysplasia és magas fokú highgrade; H-SIL, szövettani megfelelője a közepes és súlyos dysplasia, valamint a carcinoma in situ típusra osztjuk.

Az évekig tartó, progresszív folyamat során HPV típusok - prospektív vizsgálatokkal igazoltan - végig detektálhatók, és jellemző a magas onkogén kockázatú típusok egyre magasabb prevalenciája.

Molekuláris biológiai érvek. Végezetül megjegyzem, hogy magas onkogén kockázatú HPV DNS jelenléte esetén a cervix carcinoma relatív kockázata nagyobb, mint a dohányzókban kialakuló tüdőráké [43]!

A HPV infekció azonban önmagában nem elégséges feltétele humán papillomavírus onkoproteinek cervix carcinoma kialakulásának, ahhoz a többlépcsős carcinogenesis elmélete alapján más cellularis események is szükségesek [74]. Humán papillomavírusok fej-nyaki carcinomákban Definíció. Különböző anatómiai lokalizációk tartoznak ide: ajak, szájüreg, az orr és melléküregei, orrgarat, szájgarat, algarat, gége, nyelőcső, nyálmirigyek, valamint a nyak és a fül lágyrészei [].

Számos szerző — bár fej-nyak carcinomáról ír — nem humán papillomavírus onkoproteinek az általa ide értett lokalizációkat. További a témáról.